Standard

  •  rezervácia termínu vo vybraných servisných strediskách
  •  sprostredkovanie najvýhodnejších podmienok pri servise a poistení vozidla
  •  odťahová služba
  •  asistencia pri odpredaji vozidla
  •  intenzívna komunikácia so servisom počas servisného zásahu
  •  zabezpečenie pravidelných technických kontrol STK, EK
  •  pomoc pri poistnej udalosti
  •  dovoz a odvoz klienta do kancelárie
  •  sprostredkovanie nákupu pneumatík a náhradných dielov