Ponuka služieb

Basic

 •  rezervácia termínu vo vybraných servisných strediskách
 •  sprostredkovanie najvýhodnejších podmienok pri servise a poistení vozidla
 •  odťahová služba
 •  asistencia pri odpredaji vozidla

Standard

 •  rezervácia termínu vo vybraných servisných strediskách
 •  sprostredkovanie najvýhodnejších podmienok pri servise a poistení vozidla
 •  odťahová služba
 •  asistencia pri odpredaji vozidla
 •  intenzívna komunikácia so servisom počas servisného zásahu
 •  zabezpečenie pravidelných technických kontrol STK, EK
 •  pomoc pri poistnej udalosti
 •  dovoz a odvoz klienta do kancelárie
 •  sprostredkovanie nákupu pneumatík a náhradných dielov

Exclusive

 •  rezervácia termínu vo vybraných servisných strediskách
 •  sprostredkovanie najvýhodnejších podmienok pri servise a poistení vozidla
 •  odťahová služba
 •  asistencia pri odpredaji vozidla
 •  intenzívna komunikácia so servisom počas servisného zásahu
 •  zabezpečenie pravidelných servisných kontrol STK, EK
 •  pomoc pri poistnej udalosti
 •  dovoz a odvoz klienta do kancelárie
 •  sprostredkovanie nákupu pneumatík a náhradných dielov
 •  náhradné vozidlo
 •  online reporting a monitoring
 •  vyčistenie vozidla